qytalmiwirh1k1uppubwqtg1lq4u55
Informacje ogólne

Termin realizacji: 10.2019 – 09.2021

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego. Preferowane będą grupy osób:

  • w wieku 50+,
  • w wieku powyżej 24 lat (25+),
  • o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3),
  • z miast średnich.

co nie wyklucza udziału w projekcie innych osób.

Wsparciem objęte będzie 450 osób dorosłych, w tym 243 kobiety w wieku aktywności zawodowej, o niskich kompetencjach TIK lub językowych, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę ich podniesienia. Osoby te uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze subregionów: poznańskiego i konińskiego.

W przypadku bezrobotnych lub biernych zawodowo kwalifikować się będą osoby nie starsze niż 74 lata.

Projekt oferuje wsparcie w ramach dwóch obszarów tematycznych:

Szkolenia komputerowe Szkolenia językowe
Excel – analiza danych
Tworzenie stron WWW
Rodzaj szkolenia Grafika komputerowa A1 A2
Programowanie – Python
Zarządzanie danymi – bazy danych

Szkolenia w projekcie składają się z 4 modułów. By zapewnić z jednej strony pełne pokrycie ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP a z drugiej umożliwić specjalizację (kierunkowość) szkoleń – moduły szkoleń zostały odpowiednio dobrane. Każde ze szkoleń w projekcie zawiera stały pakiet 3 modułów pokrywający prawie całą ramę kompetencji oraz jeden „kierunkowy” moduł domykający pokrycie ramy kompetencji DIGCOMP w obszarze „tworzenie treści”. Stały pakiet 3 modułów szkolenia zawiera następujące moduły: Podstawy pracy z komputerem, Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów,. Uzupełnieniem jest jeden z modułów kierunkowych: Arkusze kalkulacyjne, Web Editing, Edycja Obrazów, Podstawy programowania, Użytkowanie baz danych.

Szkolenia komputerowe trwają 60 godz. lekcyjnych, a szkolenia językowe 120 godz. lekcyjnych.

Projekt realizują:

  • Fundacja Wrota Edukacji – Edugate (Partner Wiodący),
  • Leader School Poznań – Winogrady (Partner, firma Jakub Kasperczak),
  • Leader School Gniezno (Partner, firma Leader School Leszek Łukasik).

 

Harmonogram projektu

Kontakt

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

ul. Powstańców Wielkopolskich 61B, 62-002 Suchy Las

T: +48 731 330 597      

Rozmiar czcionki
Kontrast