qytalmiwirh1k1uppubwqtg1lq4u55
Informacje ogólne

Termin realizacji: 08.2012- 08.2014

Liderem projektu realizowanego w ramach podziałania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była Fundacja Wrota Edukacji- EduGate. Partnerowało nam Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza.

Wsparcie skierowano do wielkopolskich szkół publicznych: 7 liceów ogólnokształcących i 7 techników. Na etapie realizacji projektu szkoły otrzymały na własność sprzęt do prowadzenia zajęć, interdyscyplinarny program nauczania oraz narzędzia dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne. Współautorami programu nauczania oraz treści dydaktycznych byli nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii wywodzący się z zaangażowanych w realizację projektu 14 szkół. Pedagodzy podczas swojej pracy otrzymali profesjonalne wsparcie ze strony ekspertów świadczących pomoc na każdym etapie projektu, przed rozpoczęciem prac wzięli oni także udział w warsztatach, podczas których dowiedzieli się np. jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy z uczniem.

Kolejną grupą wspieraną w ramach projektu byli uczniowie i uczennice 14 szkół, którzy zrekrutowani zostali z klas wskazanych przez szkoły. W ramach wdrożenia opracowanych koncepcji w każdej placówce co najmniej jeden oddział wziął testowo udział w zajęciach z wykorzystaniem nowego interdyscyplinarnego programu „Jestem przedsiębiorczy”.

W ramach projektu powstał e-podręcznik, gra dydaktyczna oraz narzędzia badające kompetencje uczniów. Z opracowanych materiałów korzystać mogą wszystkie szkoły tego typu.

W roku 2014 Instytucja Pośrednicząca II stopnia, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji docenił realizatorów projektu, zaliczając projekt do katalogu tzw. „Dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji ”.

Cel projektu

Głównym celem jaki sobie postawiliśmy było podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe projektu wyglądały następująco:

  • podniesienie umiejętności nauczycieli wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia zajęć z obu przedmiotów, w tym także z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  • uatrakcyjnienie i upraktycznienie programu nauczania i materiałów do obu przedmiotów, w tym także wdrożenie tzw. e-narzędzi
  • podniesienie wiedzy z obu przedmiotów uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

Produkty

W Projekcie zostały stworzone autorskie, interdyscyplinarne programy nauczania obydwu przedmiotów wykorzystujące nowoczesne metody kształcenia, zawierające scenariusze zajęć i wykorzystujące wypracowane narzędzia jakimi są: Ekonomiczna gra dydaktyczna „Piekarz Przemo” oraz narzędzie badania kompetencji. Dodatkowo, doświadczony zespół merytoryczny, stworzył interdyscyplinarny e-podręcznik dla tych przedmiotów.

Program nauczania oraz scenariusze zajęć

Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
Innowacyjny program nauczania i scenariusze zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

e-podręcznik

Interdyscyplinarny e-podręcznik obejmujący treści dydaktyczne dla zajęć edukacyjnych w formie bloku przedmiotowego składającego się z Podstaw przedsiębiorczości i Ekonomii w praktyce. Treść podręcznika opracował zespół merytoryczny składający się z siedmiu doświadczonych dydaktyków. Następnie materiał ten został „ubrany” w formę strony WWW. Format e-podręcznika wybrano uwzględniając dokument pt. „Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych” Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem 707/e/2014.

http://www.podrecznik.edugate.pl/
e-Podręcznik – Wersja do druku

Ekonomiczna gra dydaktyczna „Piekarz Przemo”

obejmująca swoją tematyką podstawowe zagadnienia ekonomiczne i biznesowe, takie jak: przychody i koszty prowadzenia działalności, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, popyt rynkowy, podaż, zarządzanie finansami, osiąganie celów biznesowych. Gra wykorzystuje najnowsze trendy w dydaktyce, nauki poprzez zabawę i doświadczenie.

http://piekarz.edugate.pl/

Narzędzie badania kompetencji

Elektroniczne kwestionariusze służące badaniu kompetencji personalnych i społecznych dostosowany do odbiorcy – ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoczynającego naukę przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Test jest rzetelną i jednocześnie atrakcyjną formą autodiagnozy dla ucznia w zakresie 6 istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, kompetencji:

  • komunikacja
  • współpraca
  • uczenie się przez całe życie
  • przedsiębiorczość
  • planowanie i organizacja pracy
  • odporność na stres

http://kompetencje.edugate.pl/

Galeria

Kontakt

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

ul. Powstańców Wielkopolskich 61B, 62-002 Suchy Las

T: +48 731 330 597      

Rozmiar czcionki
Kontrast