qytalmiwirh1k1uppubwqtg1lq4u55

Fundacja

Zarząd Fundacji:

Marcin Ruta

Prezes Fundacji

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami unijnymi w obszarze edukacji. Zajmuje się tym tematem od grudnia 2004 roku. Pracował przy 27 projektach o łącznej wartości ponad 31,85 zł mln zł, których realizacja umożliwiła rozwój ośmiu tysięcy ośmiuset osób, kilkuset szkół i firm. Karierę w edukacji zaczynał w 2003 roku w Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, od 2008 roku prowadził Europejskie Biuro Inicjatyw Gospodarczych, a od 2010 roku jest Prezesem naszej Fundacji. Był jednym z jej trzech współzałożycieli.

Małgorzata Ruta

Wiceprezes Fundacji

Wiceprezes Fundacji od października 2012 roku, specjalistka w zakresie administracji i kadr. W latach 2003-2015 związana z Teatrem Nowym w Poznaniu, później pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W Fundacji kieruje naszym biurem, odpowiada także za obsługę organizacyjną i rozliczeniową szkoleń realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Ogólne informacje

Fundacja została powołana do życia z inicjatywy trzech fundatorów we wrześniu 2010 roku jako organizacja non-profit działająca na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury w Polsce. Działamy od października 2010 roku ale nasz zespół od wielu już lat z powodzeniem tworzył i realizował projekty edukacyjne oraz teatralno-psychologiczne. Jako Fundacja realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty edukacyjne finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej wspierające rozwój szkół w Polsce takie jak:

  • Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych
  • Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
  • Developing social and personal competences of school students
  • kilka edycji projektu Randka z klasyką

Wysoką jakość naszych działań potwierdzają pisemne referencje od takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania – Wydział Oświaty, Gimnazjum w Suchym Lesie, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Zespół Szkół w Wieleniu (technikum), poznańskie licea (III, VII, VIII, IX, X, XII i XX) i szkoły zawodowe (ZSZ nr 1 i 6, ZS Ekonomicznych, ZS Komunikacji) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Także Ośrodek Rozwoju Edukacji jako IP2 dla projektu Jestem Przedsiębiorczy docenił naszą pracę i umieścił go w katalogu „Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji” w 2014 roku.

Fundacja powstała jako rozwinięcie działań prowadzonych przez Europejskie Biuro Inicjatyw Gospodarczych czyli firmę zajmującą się od 2008 roku pozyskiwaniem funduszy europejskich na projekty miękkie. Przez te wszystkie lata obie instytucje ściśle ze sobą współpracowały, a ostatecznie stały się jednym podmiotem. Oficjalnie 1 stycznia 2019 roku Fundacja wchłonęła EBIG.

Osobno wypadaliśmy całkiem dobrze ale nasze łączne dokonania robią się imponujące. Wspólnymi siłami udało nam się:

  • pozyskać około 41 mln 350 tyś złotych dofinansowania na projekty miękkie,
  • wesprzeć 7 375 osób, w tym 4 296 kobiet i 3 079 mężczyzn,
  • wspomóc 358 szkół różnego poziomu, w tym także uczelni wyższych,
  • doposażyć 25 pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  • podnieść kompetencje 839 pracowników 120 polskich przedsiębiorstw podczas 89 szkoleń zrealizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działamy dalej więc nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Kodeks etyczny

Kontakt

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

ul. Powstańców Wielkopolskich 61B, 62-002 Suchy Las

T: +48 731 330 597      

Rozmiar czcionki
Kontrast