Zarząd

Prezes Zarządu

mgr Marcin Ruta

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami unijnymi w obszarze edukacji. Zajmuje się tym tematem od grudnia 2004 roku. Pracował przy 27 projektach o łącznej wartości ponad 31,85 zł mln zł, których realizacja umożliwiła rozwój ośmiu tysięcy ośmiuset osób, kilkuset szkół i firm. Karierę w edukacji zaczynał w 2003 roku w Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, od 2008 roku prowadził Europejskie Biuro Inicjatyw Gospodarczych, a od 2010 roku jest Prezesem naszej Fundacji. Był jednym z jej trzech współzałożycieli.

Wiceprezes Zarządu

dr Mariusz Sidowski

W latach 2002-2015 członek kadry akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doświadczony trener szkoleń ICT z ponad dwudziestoletnim stażem, certyfikowany egzaminator ECDL. W latach 2010-2015 pracował jako koordynator merytoryczny w dwóch projektach Fundacji o łącznej kwocie 2,2 mln zł, a także odpowiadał za budowę systemów IT Fundacji, tworzenie materiałów dydaktycznych oraz szkolenia.

Wiceprezes Zarządu

mgr Małgorzata Ruta

Wiceprezes Fundacji od października 2012 roku, specjalistka w zakresie administracji i kadr. W latach 2003-2015 związana z Teatrem Nowym w Poznaniu, później pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W Fundacji kieruje naszym biurem, odpowiada także za obsługę organizacyjną i rozliczeniową szkoleń realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.