Wsparcie instytucji oświatowych i edukacyjnych

Pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne, społeczne, badawcze

Od lat wspieramy inne podmioty w pozyskiwaniu środków na ich działalność. Pomagamy w pisaniu wniosków o dofinansowanie, negocjacjach z IOK, formalnościach związanych z podpisywaniem umów o dofinansowanie itp. W sumie udało nam się już pozyskać 26,15 mln zł.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych instytucji

W ramach wielu konkursów wymagane są diagnozy potrzeb rozwojowych więc już w ramach funduszy na lata 2007-2013 uruchomiliśmy usługę diagnozowania sytuacji w szkołach, uczelniach itp. instytucjach.

Materiały dydaktyczne

Wspieramy naszych partnerów w tworzeniu efektywnych materiałów do nauczania dzieci i dorosłych. Braliśmy udział w przygotowaniu podręcznika szkolnego, materiałów pomocniczych, skryptów, informatorów edukacyjnych itp.

Systemy IT

Oprócz platform e-learningowych bierzemy także udział w budowaniu innych systemów wspomagających działanie instytucji oświatowych i edukacyjnych, takich jak systemy doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitoringu absolwentów, a także testy kompetencji i gry edukacyjne.

e-learning

Dostrzegamy wagę i zalety technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Dlatego też nasi pracownicy brali udział w budowie kilku interdyscyplinarnych platform e-learningowych, tworząc sam system lub e-materiały dydaktyczne.

Pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne, społeczne, badawcze

Od lat wspieramy inne podmioty w pozyskiwaniu środków na ich działalność. Pomagamy w pisaniu wniosków o dofinansowanie, negocjacjach z IOK, formalnościach związanych z podpisywaniem umów o dofinansowanie itp. W sumie udało nam się już pozyskać 26,15 mln zł.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych instytucji

W ramach wielu konkursów wymagane są diagnozy potrzeb rozwojowych więc już w ramach funduszy na lata 2007-2013 uruchomiliśmy usługę diagnozowania sytuacji w szkołach, uczelniach itp. instytucjach.

Materiały dydaktyczne

Wspieramy naszych partnerów w tworzeniu efektywnych materiałów do nauczania dzieci i dorosłych. Braliśmy udział w przygotowaniu podręcznika szkolnego, materiałów pomocniczych, skryptów, informatorów edukacyjnych itp.

e-learning

Dostrzegamy wagę i zalety technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Dlatego też nasi pracownicy brali udział w budowie kilku interdyscyplinarnych platform e-learningowych, tworząc sam system lub e-materiały dydaktyczne.

Systemy IT

Oprócz platform e-learningowych bierzemy także udział w budowaniu innych systemów wspomagających działanie instytucji oświatowych i edukacyjnych, takich jak systemy doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitoringu absolwentów, a także testy kompetencji i gry edukacyjne.