Projekty

edukacyjne

Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów w Wielkopolsce

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego.

Akademia Kultury Polskiej – Program zajęć dla Polaków i obcokrajowców

21 grudnia 2018 roku Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji podpisała umowę na dofinansowanie projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją. Naszym zadaniem będzie realizacja zajęć z edukacji przez sztukę w szkołach ponadpodstawowych. 

Wieleńska Kuźnia Kadr – Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu

Celem projektu był wzrost zdolności zatrudnieniowych uczniów i uczennic Technikum w Wieleniu poprzez doposażenie pracowni, staże u pracodawców, doradztwo zawodowe, rozwój SzOK oraz szkolenie nauczycieli.

Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych

Celem projektu był przede wszystkim trwały rozwój Gimnazjum w Suchym Lesie oraz dalsza poprawa jakości nauczania w tejże szkole.

Randka z Klasyką

Głównym założeniem projektów było skupienie się na rozwoju kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i aktywizacja ich zdolności twórczych rozwijanych w przestrzeni teatralnej jako w swoistym laboratorium postaw osobistych i społecznych.

Developing social and personal competencies of school students

Poznań i Videm (Słowenia) to dwa miasta, które w ramach Programu Comenius Regio podjęły się współpracy mającej na celu rozwój i koordynację działań między lokalnymi władzami oświatowymi obydwóch miast.

JESTEM POLAKIEM! – KIM JESTEM? Co to znaczy być Polakiem dzisiaj?

Projek zakładał rozwój współpracy edukacyjnej między Społeczną Szkołą Polską w Baranowiczach (BIAŁORUŚ) a Szkołą Podstawową nr 46 z Poznania (POLSKA) w zakresie wymiany doświadczeń, cyklicznej wymiany dzieci i młodzieży.