Fakty

Fundacja została powołana do życia z inicjatywy trzech fundatorów we wrześniu 2010 roku jako organizacja non-profit działająca na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury w Polsce.

Działamy od października 2010 roku ale nasz zespół od wielu już lat z powodzeniem tworzył i realizował projekty edukacyjne oraz teatralno-psychologiczne.

Jako Fundacja realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty edukacyjne finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej wspierające rozwój szkół w Polsce takie jak:

  • Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych
  • Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
  • Developing social and personal competences of school students
  • kilka edycji projektu Randka z klasyką

Wysoką jakość naszych działań potwierdzają pisemne referencje od takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania – Wydział Oświaty, Gimnazjum w Suchym Lesie, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Zespół Szkół w Wieleniu (technikum), poznańskie licea (III, VII, VIII, IX, X, XII i XX) i szkoły zawodowe (ZSZ nr 1 i 6, ZS Ekonomicznych, ZS Komunikacji) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Także Ośrodek Rozwoju Edukacji jako IP2 dla projektu Jestem Przedsiębiorczy docenił naszą pracę i umieścił go w katalogu „Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji” w 2014 roku.

Fundacja powstała jako rozwinięcie działań prowadzonych przez Europejskie Biuro Inicjatyw Gospodarczych czyli firmę zajmującą się od 2008 roku pozyskiwaniem funduszy europejskich na projekty miękkie. Przez te wszystkie lata obie instytucje ściśle ze sobą współpracowały, a ostatecznie stały się jednym podmiotem. Oficjalnie 1 stycznia 2019 roku Fundacja wchłonęła EBIG.

Osobno wypadaliśmy całkiem dobrze ale nasze łączne dokonania robią się imponujące. Wspólnymi siłami udało nam się:

  • pozyskać około 26 mln 152 tyś złotych dofinansowania na projekty miękkie,
  • wesprzeć 6 536 osób, w tym 3 878 kobiet i 2 658 mężczyzn,
  • wspomóc 357 szkół różnego poziomu, w tym także uczelni wyższych,
  • doposażyć 25 pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  • podnieść kompetencje 623 pracowników 104 polskich przedsiębiorstw podczas 65 szkoleń zrealizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działamy dalej więc nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.