Developing social and personal competencies of school students

Informacje ogólne

Termin realizacji 08.2012- 07.2014

Poznań i Videm (Słowenia) to dwa miasta, które w ramach Programu Comenius Regio podjęły się współpracy mającej na celu rozwój i koordynację działań między lokalnymi władzami oświatowymi obydwóch miast. 

Polska strona zaprosiła do działania partnerów: Fundację Wrota Edukacji – EduGate, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 oraz Osiedlowy Dom Kultury ”Pod Lipami.

Cel główny projektu

Głównym celem dwuletniego projektu było rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych i osobistych u uczniów, w szczególności z wykorzystaniem psychodramy i innych metod teatralnych i artystycznych. Projekt w dużej mierze miał charakter badawczy, jego celem było opracowanie, wdrożenie i przetestowanie różnych metod i narzędzi pracy z uczniami.

W trakcie realizacji programu badano jak różne, w tym teatralne i parateatralne narzędzia pracy mogą służyć rozwojowi uczniów, ich kompetencji społecznych i emocjonalnych. Następnie sprawdzano w jakim zakresie można wypróbowane już metody zaadoptować do warunków nauczania w poszczególnych miastach.

W ramach projektu przedstawiciele obydwóch regionów odbyli kilkakrotne wzajemne wizyty robocze. Po polskiej stronie wsparto ok. 70 uczniów i 10 nauczycieli.

Efekty

Głównym rezultatem projektu było opracowanie zbioru materiałów dydaktycznych, opartych o wyniki przeprowadzonych badań. Zostały one szeroko rozdystrybuowane wśród europejskich szkół, by móc zostać wykorzystanym przez innych nauczycieli w pracy z młodymi ludźmi. 

Galeria

[feed-them-gallery id=204888]